VEKALET BİLGİLERİ Yazdır

Avukat Hasan CİLAN
Uzunköprü Vergi Dairesi V.D.: 65371190798
T.C. Kimlik No: 65371190798
Adres: Belediye İş Merkezi.Kat:2 No: 32  Uzunköprü / EDİRNE
Baro: EDİRNE
Sicil No: 511
Yurt İçinden Çıkartılacak Vekaletnameler Hakkında :
Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf(iki adet) içermelidir. Ayrıca boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak vekaletnameler iki nüsha çıkartılmalıdır. 
          Şirketiniz için vekâletname vereceğiniz durumlarda 'Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekâleten' şeklinde vekâlet vermeniz durumunda hem şahsınız hem de şirketiniz için vekâlet vermiş olduğunuzdan, gerektiğinde yeniden vekâlet çıkarmak gibi zaman kaybına neden olan işlemlerden imtina etmiş olursunuz.

           Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re'sen tanzimi öngörülen işlemlerin "düzenleme" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye’de şahsen notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

  Yurtdışından Çıkartılacak Vekaletnameler Hakkında :

           Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen veya onanan vekaletnameler, o yabancı ülkedeki Türk konsolos veya siyasi memurlarınca onaylanmış olmadıkça bu vekaletnamelerin Türkiye’de kabulü mümkün değildir. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelerin, o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu ve siyasi memurlarınca onaylanmış olması gerekmektedir. Söz konusu tasdik şerhine 'Apostille Convention(Şerh)'denilmektedir.

Share/Save/Bookmark
Son Güncelleme: Pazartesi, 19 Temmuz 2010 20:38